🚚 Fri frakt över 599 kr

Själens resa efter döden Kurs


 

Att minnas det Efterkommande livet är en befallning från Profeten, över honom vare Guds frid och välsignelser.Profeten sa: ”Jag hade förbjudit er från att besök

 


Att minnas det Efterkommande livet är en befallning från Profeten, över honom vare Guds frid och välsignelser.

Profeten sa: ”Jag hade förbjudit er från att besöka gravplatser men nu vill jag att ni besöker dem eftersom de är en bra påminnelse.” (Muslim)

I al-Hakim är det rapporterat att Profeten sa:

”… (besöken till gravplatsen) gör hjärtat mjuk, tårar fälls, och påminner om det Efterkommande livet men var på er vakt att inte utrycka förbjudna ord.”

Tills sina följeslagare sa han: ”Besök gravarna, de är en påminnelse om döden.” (Muslim)

Kunskap om döden och det Efterkommande livet är en förutsättningen för att du på ett konstruktivt sätt skall kunna minnas döden.

I denna kurs ger dig föreläsaren Salih Tufekcioglu från Hikmainstitutet en detaljerad genomgång av vad som väntar människorna vid Uppståndelsens dag. De olika stadierna som människorna kommer gå igenom. Hur Allah kommer dömma och den slutgiltiga domen. Allt material baserar sig på Koranen och Profetens sunnah, över honom vare frid. Kursens huvudbok är "The Day of Resurrection" av den prominente författaren 'Umar S. al-Ashqar (klicka här för att beställa boken från TAHARA).

Kursen består av 7 lektioner där varje lektion är ca 45 minuter lång. Helt på svenska.

Lektionerna kommer i mp3-format så att du på ett enkelt sätt kan överföra dem till din mobiltelefon, dator, mp3-speare etc.

När du har betalat din beställning får du ett mejl inom 48 timmar med en länk för att ladda ner kurspaketet.

OBS! Detta är en elektronisk distanskurs i mp3-format och inte en bok.


Kursdeltagares kommentarer

"11 av 10. En wakeup-call för den som tar livet seriöst."
Dawud

"Lärorikt, inspirerande och uppväckande som förstärker ens iman."
Anonym

"Det var lärorikt, och intressanta diskussioner. Önskade den var längre. Bra jobbat!"
Omar

"Mycket lärorikt då han har bra källor som stödjer det han säger . Är sjukt duktig på att framföra faktan genom hans retorik vilket gör att man följer det han säger. Rekommenderas starkt för dom som vill följa islam och vill lära sig mer om religionen."
Kursdeltagare

"Mycket bra föreläsning. Får med alla viktiga saker, och den är väldigt pedagogisk och lätt att förstå."
Kursdeltagare

"Jag tycker att det var bra man förstår mycket . En bra föreläsare som pratar tydligt och bra. Det var fantastiskt."
Kursdeltagare

"Kursen var toppen lärde mig mycket om domedagen och hade varit toppen med själens resa i gravens fast hursom var kursen bra:)"
Kursdeltagare

"Kursen har varit lärorik och tydlig. Tycker inte det finns något direkt negativt om kursen."
Isra

"Superintressant kurs som kommer väl tillhand. Läraren är energisk och engagerad vilket medför till eleven blir mer lyhörd och ämnet mer intressant. En kurs alla borde gå om de vill få sin syn på dunya och akhira förändrad för alltid."
Kursdeltagare

"Väldigt lärorik kurs som för mig personligen fick mig att tänka på mitt liv och även tänka på det som vi människor oftast vill glömma bort- döden och det nästkommande liv."
Kursdeltagare

"Själens resa kursen har varit Subhan Allah väldigt lärorik. Man har fått lära sig om vad som sker på domedagen på väldigt bra sätt. Det är genom att du broder har delat upp de stora händelserna som kommer ske."
Kursdeltagare

"Må Allah belöna dig jannat al-Firdaws och underlätta för dig och oss på domedagen, Amin."
Kursdeltagare

"Kursen har varit väldigt lärorik och den har hjälpt mig personligen att förbättra min relation med Allah genom att påminnas om döden, domedagen etc. Vi glömmer ofta bort det då vi blir distraherade av all det värdsliga."
Kursdeltagare

"Salih delade även upp kursen och de olika områden väldigt bra så man hänger med på allt som sades! Må Allah belöna dig!"
Kursdeltagare

"Kursen har varit kanon bra! Jag är verkligen tacksam och nöjd över att jag fått möjligheten till att läsa om själens resa. Jag har lärt mig jättemycket som jag kommer ha med mig framöver. Dessutom har jag ändrat på mig som person. Kursen gav mig helt enkelt en fördjupat kunskap på det jag visste, är verkligen tacksam elhamdulillah! Må Allah belöna dig bror!"
Lejla

"Kursen var allhamdulillah väldigt lärorikt men intensivt. Jag har lärt mig mycket och tagit stor nytta av kursen. I början tyckte jag att det gick mycket snabbt, hög tempo senare blev det lite lugnare som gjorde att det blev lättare att hänga med. Jazzak'Allahu khayr!"
Kursdeltagare

"Inspirerande kurs! Vi gick igenom viktiga delar om det som komma skall efter döden och på uppståndelsens dag! Detta är något som får en att bli mer försiktig med vad man ska ta för beslut i livet. Det känns som att min Imaan stärktes på grund av detta. Ett av det bästa var att jag fick lära känna nya praktiserande bröder Och det tackar jag Allah för. In shaa Allah hoppas jag på att du (bror Salih) startar en ny kurs med oss elever så att vår Iman stärks ännu mer och att flera andra människor ska inspireras av detta för att det känns väldigt lätt att ta lärdom av det du säger. Och så hoppas jag då att man får se nya bröders ansikten och lära känna dom. Med vänlig hälsningar."
Kursdeltagare

"Kursen ger en insyn om hur nästkommande liv ser ut."
Ibrahim

Kursinnehåll

Lektion 1

 • Författaren och kursboken The Day of Resurrection
 • Islams trosartiklar. Artikel 6
 • Av personlig vikt
 • Skyddar mot ångest
 • 10 namn på Uppståndelsens dag
 • Basunen – förintelsen av allt
 • Uppståndelsen

Lektion 2

 • Religion ger bättre psykisk hälsa
 • The power of prayer: Believing in God can help treat depression
 • Uppståndelsen
 • Samlingsplatsen
 • Förnekelsen av av Uppståndelsens dag och beläggen för tron på Uppståndelsens dag
 • Uppståndelsens dag bland bokens folk
 • Skräcken under Uppståndelsens dag

Lektion 3

 • Människors tillstånd under Uppståndelsens dag
 • Förnekarna (kuffar)
 • Syndarna
 • Rättfärdiga
 • Skräcken under Uppståndelsens dag

Lektion 4

 • Medling (ash-Shafaa’ah)
 • Viktigaste lärdomen med denna kurs
 • Räkenskap och straff
 • Kommer förnekarna att utfrågas eller slängas direkt i Elden?
 • Olika nivåer i helvetet
 • Principerna bakom domen

 Lektion 5

 • Principerna som domen kommer basera sig på
 • Total rättvisa
 • Ingen ska vara ansvarig för någon annans synd
 • Arvssynden
 • Visa människorna deras handlingar
 • Goda handlingar multipliceras med inte onda
 • Vad människorna kommer bli tillfrågade om
 • Exempel på domar

Lektion 6

 • Hur böckerna skall ges
 • Den orättvist behandlade kommer få sin rätt
 • Rättvisa mellan djuren
 • Om Vågskålen

Lektion 7

 • Om Cisternen (al-Hawd)
 • Om Sirat (Bron över helvetet)
 • Summering och avslut


Recensera produkt