🚚 Fri frakt över 599 kr

Jinn och exorcism i islam Kurs


 

Kursen består av 8 lektioner där varje lektion är ca 45 minuter lång.Lektionerna kommer i mp3-format så att du på ett enkelt sätt kan överföra dem till din mobi

 


Kursen består av 8 lektioner där varje lektion är ca 45 minuter lång.

Lektionerna kommer i mp3-format så att du på ett enkelt sätt kan överföra dem till din mobiltelefon, dator, mp3-spelare etc.

När du har betalat din beställning får du ett mejl inom 48 timmar med en länk för att ladda ner kurspaketet.

Kursen hölls på svenska av bror Salih från Hikmainstitutet.

Kort utdrag ur lektion fyra:Vad kommer jag att få lära mig?

Detta är Hikmainstitutets mest hårresande kurs. Känsliga kursdeltagare förvarnas för ett material som sätter ett starkt ljus över de dolda och mörka krafterna som finns i våran värld. Många människor förnekar andar och demoner men i de stora världsreligionerna finns tron på andra väsen som under vissa tider kan interagera med människans vardag. I Nya testamentet kan vi exempelvis läsa att: "Jesus hade nämligen just sagt åt honom: ‘Far ut ur mannen, du orena ande!’ Nu frågade han: ‘Vad heter du?’ Mannen svarade: ‘Legion heter jag, för vi är många.’ Och han bad honom enträget att inte driva dem från trakten. (Markus 5:8-10)

I denna kurs kommer du få lära dig om vilka jinn (andar) är. Vad som är deras ursprung och vilka egenskaper som de har. Du kommer få djupa kunskaper om hur jinn kan besätta människor och varför. Hur du kan skydda dig mot besatthet. Allt detta och mycket mer får du lära dig i en akademisk anda där olika lärdas ord och tolkningar förtydligas och ställs mot varandra. Många missförstånd klargörs beträffande andebesatthet i islam.

Kursen baserar sig på Bilal Philips utmärkta bok i ämnet The Exorcist Tradition in Islam och går att köpa från TAHARA. Boken är ursprungligen Bilal Philips doktorsavhandling vid Wales universitet. Det är ett välbalanserat arbete som kombinerar forskning i forskningsrapporter samt fältarbeten som systematiskt och kritiskt undersöker teorin och praxisen av exorsism bland ortodoxa muslimer. Avhandlingen är väldigt akademisk och intressant eftersom Bilal Philips redogör för de olika åsikterna bland de muslimska lärda.

Boken engagerar läsaren och väcker intressanta frågor. Han har även intervjuat muslimska exorcister från Trinidad, Egypten, Pakistan, Saudiarabien mm. Fältarbetet omfattar intervjuer med sjutton muslimska exorsister från sju olika länder. Resultaten analyseras i huvudtexten medan intervjuerna finns fullt reproducerade i slutet av arbetet. Denna bok är ett unikt bidrag till en djupare förståelse av ämnet. Det är med andra ord ett gediget arbete som ger en god inblick i ämnesområdet.

Vi på Hikmainstitutet har valt detta ämne eftersom det finns en stor nyfikenhet bland människor om spiritualitet och andevärlden. I det moderna samhället har inte intresset för dessa frågor minskat, tvärtom har de ökat. Vi kan se att intresset är högst levande. Vi ser det i populärvetenskapen i form av filmer som Excorsisten, The Devil Inside och Ghost från 1990 med Patrick Swayze och Demi Moore i huvudrollerna.

Kursmaterial

Klicka här för att beställa kursboken The Exorcist Tradition in Islam från TAHARA.se.

OBS! Detta är en elektronisk distanskurs i mp3-format och inte en bok.Recensera produkt