🚚 Fri frakt över 599 kr

Barnuppfostran i islam Kurs


 

Glädje. Blommor. Ett nytt liv har kommit till världen. Våra barn är våra ögonstenar och samtidigt vårt stora ansvar.Men vad gör du som förälder när glädjen har

 


Glädje. Blommor. Ett nytt liv har kommit till världen. Våra barn är våra ögonstenar och samtidigt vårt stora ansvar.

Men vad gör du som förälder när glädjen har lagt sig och ansvaret väntar?

Få har gett dig konkreta tips och råd om hur du uppfostrar och tar hand om ditt barn. Bror Salih ämnar att utifrån islams källor ge dig vägledning och konkreta tips om hur du fostrar ditt barn.

Detta är Hikmainstitutets 18:e distanskurs.

Du kanske tänker, ”Detta är inte viktigt för mig just nu. Jag är inte ens gift.” Ju tidigare man lär sig desto bättre. Hur många föräldrar önskar att de tidigare hade kunnat få råd? Så ta tillfället i akt och gå kursen ”Barnuppfostran i islam”

“Var och en av er är en fåraherde och var och en av er ska stå till svars för dem ni är ansvariga över.” (Bukhari and Muslim).

OBS! Detta är en elektronisk distanskurs i mp3-format och inte en bok.

Kort utdrag från en av lektionerna:Vad kommer jag att få lära mig?

Du kommer lära dig följande saker vid dem olika lektionstillfällena.


Lektion 1

• Varför är denna kurs viktig? • Kursbok & författarinnan • Vägledande koranenvers och hadith för kursen • Holistisk perspektiv på barnuppfostran • Barnuppfostran börjar redan vid val av livspartner • Barmhärtighet (rahma) mot barnen • Jämlikhet mellan flickor & pojkar  • Barn som prövningar (fitna) • Tålamod om ett barn går bort

"Det här med att pussa ens barn, det är ett hälsosamt tecken. SubhanAllah, bror Salim han är inte här idag men han åkte till Turkiet, Istanbul…" Klicka här för att läs hela utdraget.

Lektion 2

• Att tänka på vid födseln • Gratulationer vid födsel  • Barnets öra (adhan & iqamah) • Barnets tunga (tahnik) • Barnets hår • Barnets namn • ‘Aqiqah • Manlig omskärelse

Man ska inte bara klappa på barnens huvuden och säga: ”Du är bara två år du förstår ingenting. Han är bara ett barn, han förstår ingenting.” … Klicka här för att läsa hela utdraget.

Lektion 3

• 7 undervisningsområdena (tro, etik, fysik, mental, psykologisk, social och sexuell) • Vikten av fostran i tron • Vikten av en etisk fostran • Vikten av en fysisk fostran

Faran är om du isolerar dig och fokuserar bara på att uppfostra ditt barn i ditt hem samtidigt som du inte bryr dig om samhället eller skolan. Utan en vilja att förstå hur samhället fungerar eller världen fungerar utanför ditt hem… Klicka här för att läsa hela utdraget.

Lektion 4

• Vikten av en mental fostran • Vikten av utbildning • Intellektuell upplysning • Mental hälsa • Vikten av psykologisk fostran • Mindervärdeskomplex • Rättvisa mellan barnen • Ilska • Diskussionsfråga

När jag tänker på intellektuell upplysning så skulle jag vilja nämna något som författaren tyvärr inte tar upp. Detta är något som jag tycker är synd då man lyfter fram något som är så viktigt som intellektuell upplysning… Klicka här för att läsa hela utdraget.

Lektion 5

• Vikten av en social fostran • Föräldrars rättigheter • Släktingars rättigheter • Grannars rättigheter • Lärares rättigheter • Ingjuta fromhet • Vikten av syskonskap • Fostran av barmhärtighet • Lära ditt barn osjälviskhet (altruism) • Vikten av förlåtelse • Ett modigt barn

Lektion 6

• Vett och etikett • Äta och drick • Hälsa på folk • Fråga om lov • Sociala sammnkomster • Skämt • Gratulationer • Besöka sjuka • Nysa • Social kritik

Lektion 7

• Uppfostran ABC • Uppfostran genom gott beteende • Uppfostran genom upprättandet av goda vanor • Uppfostran genom visa förmaningar • Uppfostran genom observation

Det är jätte viktigt som författaren också skriver att man måste vara rättvis mellan sina barn. Om du köper en present till det ena barnet så måste du tänka på att du också ska köpa en present till det andra barnet… Klicka här för att läsa hela utdraget.

Lektion 8

• Uppmuntran till ett gott yrke/hantverk • Nytta och nöje • Samarbete mellan hem, skola och moské •  Skapandet av en kärleksfull relation • Utbildning i det vardagliga

Kursens huvudbok är Abdullah Nasih ‘Ulwan bok Child Education in Islam.Recensera produkt