🚚 Fri frakt över 599 kr

Tawhid: tillbedjan av den ende Guden Kurs


 

Kursen består av 4 lektioner där varje lektion är ca 45 minuter lång.Lektionerna kommer i mp3-format så att du på ett enkelt sätt kan överföra dem till din mobi

 


Kursen består av 4 lektioner där varje lektion är ca 45 minuter lång.

Lektionerna kommer i mp3-format så att du på ett enkelt sätt kan överföra dem till din mobiltelefon, dator, mp3-speare etc.

När du har betalat din beställning får du ett mejl inom 48 timmar med en länk för att ladda ner kurspaketet.

Kursen hölls på svenska av bror Salih från Hikmainstitutet.

OBS! Detta är en elektronisk distanskurs i mp3-format och inte en bok.


Vad kommer jag att få lära mig?

I denna kurs kommer du få lära dig den viktigaste trosläran i islam, tawhid (Guds enhet). Detta är trosläran som alla Allahs sändebud och profeter bjöd in sina folk till (se Koranen 21:25). Tawhid finner du även i islams första pelare trosbekännelsen, lâ ilaha illa Allah (sv. det finns ingen gudom värd dyrkan förutom Allah).

En av Tawhids aspekter är att all gudstillbedjan skall vändas endast till Allah den Allsmäktige och inte till någon annan. Under kursens kommer du få se hur kristna och hur vissa muslimer som inte har en djup kunskap om sin egen tro begår den grövsta formen av synd, nämligen shirk (avgudadyrkan). Profeten Muhammed - över honom vare frid - varnade för detta när han sa:

"Hylla inte mig lika överdrivet som de kristna gjorde med Marias son. Sannerligen är jag bara en slav, så (hänvisa till mig) istället som Abdullah (Guds tjänare) och Rasullah (Guds sändebud)." (Bukhari och Muslim)

Efter denna kurs kommer din tro på den ende Guden att vara mycket tydligare och du kommer veta vad som strider mot monoteismen. Du kommer få kunskaper som gör att du kan identifiera avgudadyrkan och på så sätt hålla din tro ren.

Författaren till kursboken är al-Imam Muhammad ibn al-Sana’anis (1777-1850) lättförståliga och utmärkta bok som på arabiska heter Tathir al-I’tiqad ‘an adran al-Ilhad. Boken är översatt till engelska och heter The Purification of Tawhid from the Filth of Deviation. Imamen härstammar från Profetens familj - över honom vare frid och imamen memorerade hela Koranen redan vid tidig ålder. Shaykh Shawkani har sagt följande om imamen:

"Duktigare än sina jämnåriga. Han tog sin rätta plats som den störste lärde i Jemen under hans tid." I kursen kommer du få lära dig mer om den islamiska monoteismen och dess motsats shirk som är avgudadyrkan.

Följande moment ingår i kursen:

• Om författaren

• Om kursboken

• Varför är denna kurs viktig

• Gravdyrkan - en definition

• Religionens fem grunder för muwahiddin (monoteister)

• Begreppet Tawhid och dess kategorier

• Shirk (avgudadyrkan) - en definition

• Exempel på shirk i katolicismen

• Taqwa (Gudsfruktan) - en definition

• Ibadah (Gudstillbedjan) - en definition

• Budbärarnas gemensamma budskap

• Idén om medlare/talesmän

• Dua (åkallan) är endast för Allah

• Tawakkul (tillit) är endast för Allah

• Helgondyrkan inom kristendomen

• Tawassul - en definition

• Helgedomar och mausoleum

• Frågor och svar

• Med mera...

Kursmaterial

Klicka här för att beställa kursboken The Purification of Tawhid from the Filth of Deviation från Amazon.Recensera produkt