Fri frakt över 599kr | Snabb leverans | Fri retur i butik

Konungarnas konung: lär känna din Skapare (vol.1) Kurs

  • 39 kr
Dela
Artikelnummer: 3899
Den mest ädla och vackraste kunskap är kunskapen om din Skapare. Via Allahs namn och attribut lär du känna din Herres egenskaper som fördjupar din relation med Honom. Detta är Hikmainstitutets 18:e distanskurs.

Allah påbjuder de troende i Koranen:

”GUDS är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dessa [namn].” (al-‘Araf 7:180)

Profeten Muhammed, över honom vare frid sa:

"Allah har nittionio namn, ett hundra minus ett, den som lär sig dem får en plats i Paradiset".

I denna kurs får du via bror Salihs pedagogiska undervisningsmetod en detaljerad introduktion till denna viktiga kunskapsgren som bland annat klargör varför det är viktigt att man känna Guds namn. Efter kursen kommer du ha goda kunskaper kring 13 centrala namn. Kursen ger dig vidare verktyg och inspiration att lära känna fler av Guds namn. Förbered dig på en livsförändrande kurs.

OBS! Detta är en elektronisk distanskurs i mp3-format och inte en bok.

Kort utdrag från en av lektionerna:

Vad kommer jag att få lära mig?

Du kommer lära dig följande saker vid dem olika lektionstillfällena.

Lektion 1

• Bakgrund
• Kursbok & författaren
• Vikten av Allahs namn och attribut

Lektion 2

• Inledning
• Al-Hâdi (Den som vägleder)
• Al-Wahhab (Givaren)
• Al-Razzaq (Den som förser)
• Summering

Lektion 3

• Inledning
• al-Halîm (Den fördragsamme)
• as-Sattar (Den döljande)
• al-Mujîb (Den som besvarar)
• Summering

Lektion 4

• Inledning
• at-Tawwab (Den som accepterar den ångerfulle)
• al-Karîm (Den generöse)
• Summering

Lektion 5

• Inledning
• al-Latîf (Den generöse / Den subtile)
• al-Qâbid (Den som tar) / al-Bâsit (Den som sträcker ut)
• al-Khâfidh (Den som förnedrar) / ar-Râfi’ (Den som upphöjer)
• Summering och avslutande ord

 

Kursdetaljer

Kursbenämning: Konungarnas konung: Lär känna din Skapare (volym 1)
Omfattning: 5 lektioner
Kurskod: D17
Kursmaterial: ingen kursbok ingår
Kursledare: Salih Tufekcioglu