🚚 Fri frakt över 599 kr

Konungarnas konung: lär känna din Skapare (vol.1) Kurs


 

Den mest ädla och vackraste kunskap är kunskapen om din Skapare. Via Allahs namn och attribut lär du känna din Herres egenskaper som fördjupar din relation med

 


Den mest ädla och vackraste kunskap är kunskapen om din Skapare. Via Allahs namn och attribut lär du känna din Herres egenskaper som fördjupar din relation med Honom. Detta är Hikmainstitutets 18:e distanskurs.


Allah påbjuder de troende i Koranen:


”GUDS är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dessa [namn].” (al-‘Araf 7:180)


Profeten Muhammed, över honom vare frid sa:


"Allah har nittionio namn, ett hundra minus ett, den som lär sig dem får en plats i Paradiset".


I denna kurs får du via bror Salihs pedagogiska undervisningsmetod en detaljerad introduktion till denna viktiga kunskapsgren som bland annat klargör varför det är viktigt att man känna Guds namn. Efter kursen kommer du ha goda kunskaper kring 13 centrala namn. Kursen ger dig vidare verktyg och inspiration att lära känna fler av Guds namn. Förbered dig på en livsförändrande kurs.


OBS! Detta är en elektronisk distanskurs i mp3-format och inte en bok.


Kort utdrag från en av lektionerna:


Vad kommer jag att få lära mig?


Du kommer lära dig följande saker vid dem olika lektionstillfällena.


Lektion 1


• Bakgrund

• Kursbok & författaren

• Vikten av Allahs namn och attribut


Lektion 2


• Inledning

• Al-Hâdi (Den som vägleder)

• Al-Wahhab (Givaren)

• Al-Razzaq (Den som förser)

• Summering


Lektion 3


• Inledning

• al-Halîm (Den fördragsamme)

• as-Sattar (Den döljande)

• al-Mujîb (Den som besvarar)

• Summering


Lektion 4


• Inledning

• at-Tawwab (Den som accepterar den ångerfulle)

• al-Karîm (Den generöse)

• Summering


Lektion 5


• Inledning

• al-Latîf (Den generöse / Den subtile)

• al-Qâbid (Den som tar) / al-Bâsit (Den som sträcker ut)

• al-Khâfidh (Den som förnedrar) / ar-Râfi’ (Den som upphöjer)

• Summering och avslutande ord


 


Kursdetaljer


Kursbenämning: Konungarnas konung: Lär känna din Skapare (volym 1)

Omfattning: 5 lektioner

Kurskod: D17

Kursmaterial: ingen kursbok ingår

Kursledare: Salih TufekciogluRecensera produkt