I lager

The Relief from Distress

219 kr
I denna bok förtydligar Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, må Allah vara nöjd med honom, om profeten Jonas bön i fiskens buk. Shaykh Ibn Taymiyyah gör detta bland annat genom följande punkter:

- Vad är meningen med denna bön?
- Finns det outtalade vilkor som man måste uppfylla när man gör denna bön?
- Vad är kopplingen mellan tro i hjärtat och denna bön som gör att svårigheter lämnar en?
- Varför erkännde Jona i sin bön att han var en bland dem som har gjort orätt?
- Räcker det att man bara erkänner synden eller måste man bestäma sig för att inte upprepa synden igen?
och många fler punkter.

Författare: Shaykh Ibn Taymiyyah
Översättare: Abû Rumaysah 
Förlag: Daar us-Sunnah 
Bindning: Inbunden (hårdpärm)
Språk: Engelska
Antal sidor: 219
Vikt: 600 g
Storlek: 16x24 cm 
Upplaga: 1 
ISBN: 1904336-13-2