🚚 Fri frakt över 599 kr

De rättfärdigas trädgårdar (del 1 + 2)


 

Riyad al-Salihin (De rättfärdigas trädgårdar), den kompletta samlingen (del 1 + del 2), skiljer sig ifrån andra brett erkända hadith-samlingar - berättelser om

 


Riyad al-Salihin (De rättfärdigas trädgårdar), den kompletta samlingen (del 1 + del 2), skiljer sig ifrån andra brett erkända hadith-samlingar - berättelser om Profetens liv, må Guds frid och välsignelser vara med honom, i det att den inte främst riktar sig till andra lärda utan till den vanliga, troende muslimen, som söker en väg till det kommande livets gläntor.

Boken sattes samman under det tolfte århundradet i Damaskus, av den exemplariskt fromme och lärde Imam Muhyi al-Din Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, och fick snabbt enorm spridning i den muslimska världen. Den innehåller runt två tusen hadither.

Shaykh Yusuf ibn Ismail al-Nabhani gav långt senare ut ett urval av Riyad al-Salihin bestående av drygt åttahundra hadither. Detta är en översättning av hans urval Mukhtasar Riyad al-Salihin. Översättningen ges ut i två delar och varje del innehåller drygt fyrahundra hadither.

OBS! Förlaget arbetar på att ge ut del 2. Så fort den publiceras kommer vi erbjuda den via TAHARA, inshAllah.

Författare: Imam Muhyi al-Din Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, Shaykh Yusuf ibn Ismail al-Nabhani
Förlag: Zamzam förlag
Bindning: Mjukpärm
Utgivningår: 2022
Språk: Svenska
Antal sidor: 290 + 285 = totalt 575 sidorRecensera produkt