I lager

Sickness and Medical Practice

198 kr

Alla har varit sjuka någon gång och sedan blivit friska. Med den goda hälsan kan vi tillbe Allah och komma Honom nära. Detta är anledningen till varför medicinen har en så viktig ställning inom islam. Imam ash-Shafi'i har sagt:

"Kunskap är endast en av två ting: Kunskap om religionen och kunskap om denna värld. Religiös kunskap är Fiqh (islamisk jurisprudens) medan världslig kunskap är kunskap om medicin."

Denna bok är en översättning av det arabiska originalet "Al Ahkam wal Fataawaa as Shar'iyyah li Katheerin minal Massailit Tibbiyyah" och är en samling av olika utlåtanden, juridiska bestämmelser och svar på medicinska frågor som vi kanske är osäkra om. Ämnen som berörs är bönen, renhet, fastan och andra aspekter av gudsdyrkan för dem som är sjuka. Andra ämnen som också berörs är bloddonation och olika former av transplantationer.