Fri frakt över 599kr | Snabb leverans | Fri retur i butik

Koranens Budskap (Inbunden)

  • 429 kr
Dela
Artikelnummer: 1895

Den fullständiga Koranen i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström, försedd med rikliga kommentarer samt den arabiska grundtexten.


Utökad med person- och sakregister, upplysningar om Koran-textens indelning samt Nedfall inför Gud.


De rikliga kommentarerna innehåller


· uppgifter om respektive suras tillkomstperiod och tema

· bakgrund och fakta om historiska händelser

· språkliga uppgifter och synpunkter på möjliga översättningsalternativ

· förklaringar och förtydligande av innebörden med hänsyn till dåtid och nutid

· olika koranuttolkares synpunkter på betydelser och hänvisningar till deras verk

· hänvisningar till andra relevanta verser och noter i Koranen


I snart tio år har förre ambassadören Mohammed Knut Bernström ägnat sig åt att överföra Koranens text från arabiska till modern svenska. Den inbundna volymen på 984 sidor innehåller, förutom den svenska texten, även den arabiska grundtexten samt mycket rikliga kommentarer, huvudsakligen översatta från korantolkaren Muhammad Asads engelska utgåva.


Denna inbundna utgåva är andra upplagan och tredje tryckningen febr. 2008.


Sagt om boken


"Nu har det kommit en utgåva som har förutsättningar att bli något av den svenska islams standardtolknng av den heliga texten.


En viktig sak är att svenskan i Bernströms översättning är mycket njutbar. Elegansen märker man särskilt när man läser den högt. "Koranens budskap" är otvivelaktigt en höjdpunkt i den process som innebär islams försvenskning."


Jan Hjärpe i Sydsvenska Dagbladet 8 jan 99


"Att möta den levande texten i Mohammen Knut Bernströms tolkning är en upplevelse bortom trosmönster, som i den nittiotredje surans trösterika hyllning till det klara morgonljuset: 'Vid det klara morgonljuset och vid natten, när dess mörker tätnar! Din Herre har inte övergett dig och du har inte väckt hans missnöje. Det liv som ligger framför dig skall förvisso bli lättare än det som hittills varit!"


Gustaf Widén i Hufvudstadsbladet