I lager

An Explanation of Kitab al-Tawhid

179 kr

Denna bok är en kort men ändå mycket fördelaktig förklaring av Muhammad ibn Abdal Wahab berömda verk Kitab al Tawhid. Boken, som titeln syftar på, behandlar frågan om att dyrka Allah utan att associera partners med Honom. Läsaren kommer finna att stora delar av boken består av verser ur Koranen och hadither, dvs. Profetens (saw) uttalanden.


Förklaringen presenteras i slutet av varje kapitel av den lärde Allamah Abd al-Rahman al-Sa'di. Han räknas bland de stora lärda. Han föddes i staden al-Qasim i Saudiarabien år 1307 AH och från en ung ålder började han söka efter kunskap. Hans engagemang och kunskap fick honom att bemästra många av de islamiska vetenskaperna vilket framgår av de böcker som han författade. Han avled år 1376 AH, må Allah vara barmhärtig mot honom.


Författare: Muhammad ibn Abdal Wahab

Kommentarer: Allamah Abd al-Rahman al-Sa'di

Förlag: Al-Hidaayah

Bindning: Hårdpärm 

Språk: Engelska

Antal sidor: 288