🚚 Fri frakt över 599 kr

The Delight of Faith


 

Syftet med denna bok är att presentera de mest grundläggande kunskaperna om den islamiska trosläran (aqidah). Denna form av kunskap är aldrig frivillig, de

 


Syftet med denna bok är att presentera de mest grundläggande kunskaperna om den islamiska trosläran (aqidah). 


Denna form av kunskap är aldrig frivillig, den är obligatorisk.


Om din tro inte är i överensstämmelse med den ädla Koranen och profeten Muhammeds sunnah (frid vare med honom) då kan dina goda gärningar vara i riskzonen. Avsiktens renhet, hur man tror och vad man ska tro, kärlek till Allah - är alla viktiga frågor om trosbekännelsen medan de handlingar av dyrkan som zakat, salat, hajj och fastan är gärningar som kan räknas positivt om trosaspekten är korrekt.


Författare: Abdullah bin Jarullah

Förlag: Darussalam 

Bindning: Inbunden

Språk: Engelska

Antal sidor: 117 Recensera produkt