🚚 Fri frakt över 599 kr

När livet tar slut


 

I Sverige råder religionsfrihet och var och en kan inom vissa gränser välja hur man vill bli begravd och enligt vilken tradition. Antalet människor med muslimsk

 


I Sverige råder religionsfrihet och var och en kan inom vissa gränser välja hur man vill bli begravd och enligt vilken tradition. Antalet människor med muslimsk bakgrund bosatta i Sverige har ökat markant de senaste årtiondena och därmed också antal avlidna som begravs enligt islamisk tradition. Behoven av en fungerande logistik process för att hantera detta är stora, och på många håll i landet finns detta redan på plats. Utifrån vår erfarenhet finns dock en hel del luckor i kunskap och förståelse kring detta, men också en efterfrågan på information och en vilja att ta till sig den.

Det här häftet vill fylla dessa luckor genom att förklara hur en muslim kan se på livet, döendet och döden, och hur processerna kring begravning ser ut enligt muslimsk tradition. Primärt vänder vi oss till dem som i dessa processer på olika sätt kommer i kontakt med människor med muslimsk bakgrund, såsom personal inom sjukvården, på begravningsbyråer och på kyrkogårdsförvaltningar, men även andra yrkesgrupper som skolpersonal, politiker, tjänstemän och frivilligarbetare.

Bindning: Mjukpärm
Språk: svenska
Antal sidor: 19Recensera produkt