I lager

Jesus i Islam Enligt Bibeln

10 kr

I 1400 år har Jesus varit en av de stora karaktärerna i islam.


Han räknas som en av Guds viktigaste profeter av muslimer från jordens alla hörn - från Samarkand till Stockholm, från New York till Mekka.


Dock skiljer sig kristendomens och islams syn på Jesus en del åt. Koranen säger:


"och för deras ord (judarna i Jerusalem): 'Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, Guds sändebud!' Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så." (Koranen 4:157)


Författaren till "Jesus i islam enligt bibeln" har studerat och jämfört bibelns olika texter i ljuset av vad Koranen säger om Jesus och kommit fram till att vad bibeln berättar om Jesus snarare styrker koranens påståenden än bestrider dem.


Författare: Salih Tufekcioglu 

Språk: Svenska 

Antal sidor: 37