🚚 Fri frakt över 599 kr

IQRA. Nivå 6. Vi läser och lär om islam


 

Bokens uppläggningLärokursen är uppbyggd kring fem temaomräden:1. islamisk troslära ('aqidah),2. den ädla Koranen och dess discipliner,3. Profetens biografi (si

 


Bokens uppläggning

Lärokursen är uppbyggd kring fem temaomräden:

1. islamisk troslära ('aqidah),

2. den ädla Koranen och dess discipliner,

3. Profetens biografi (sirah) samt islamisk historia,

4. regler för religionsutövning och handlingar människor emellan (fiqh),

5. etik och uppförande.

Hela lärokursen är indelad i nivåer som var och en ( består av 14 eller 15 kurser, i sin tur indelade i 3 lektioner. De fem undervisningstemana presenteras i en spiralliknande ordning i vilken eleverna återkommer till de olika temana och går djupare in i dem på varje nivå.

Varje nivå består av en bok som innehäller teoretiska genomgångar och praktiska aktiviteter.

Repetitionsavsnitt återkommer genomgående och låter eleven tillämpa all det undervisningsmaterial som dittills presenterats inom temaområdet.

I Lärarhandledningar medföljer också med tips inför varje lektion, lämpliga pedagogiska metoder, samt lösningar på aktiviteter.


Förlag: Alrisalah Skandinaviska Stiftelse

Bindning: Mjukpärm

Språk: Svenska

Antal sidor: 199Recensera produkt