Vår ägare drömmer om en Hijab Exhibition i Malmö

Vår ägare drömmer om en Hijab Exhibition i Malmö

Sydsvenskan valde vår ägare Shifaa Patel och 20 st andra modepersonligheter från Malmö att få fritt drömma om stadens framtid inom mode och kulturliv.

Shifaa Patel skriver:

“I Malmö idag är kvinnor i slöjan (hijab) ett vanligt inslag. Samtidigt är okunskapen kring slöjan stor och frågetecknen många. Fördomarna är stora och många kvinnor i slöja vittnar om verbala och fysiska attacker.

För att motverka fördomarna skulle jag gärna se en ‘Hijab Exhibition’ där flera viktiga aktörer, så som IKEA, Polisen (som båda har tagit fram slöja för sin personal), Malmö stad, muslimska församlingar, går samman för att ge en nyanserad bild av slöjan. I denna utställning ingår modévisning med hijab från olika delar av världen men också slöjan i olika sammanhang. Burkini och idrottsanpassade slöjor exempelvis. Dessutom arrangeras workshops med kvinnor som bär slöja och som berättar om sina erfarenheter. Jag tror att ett sådant evenemang hade lett till ett normaliserande av slöjan i samhället och gett goda signaler till kvinnor som bär slöja.”

Kontakta oss gärna om du är intresserad att tillsammans med oss förverkliga Shifaas dröm.

Källa: http://www.sydsvenskan.se/2016-12-25/malmos-modeliv-drommer-om-modegalleria-hantverkshus-och-hijabmode