I lager

Ash-hadu anla ilaha il Allah... Svart Väggdekoration

98 kr


Försköna ditt hem med underbar arabisk kalligrafi som påminner dig om din tro. Tillverkad av bra kvalité. Lätt att klistar på väggen. Intruktioner medföljer som visar dig steg för steg hur du gör. 

Motiv: Ash-hadu anla ilaha il Allah wa-ash-hadu anna Muhammadan rasuluhu (sv. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Gud och jag vittnar om att Muhammed är Hans sändebud).

Endast tillgänglig på webben.