The Sleepers of the Cave

189 kr
90 kr

Produkten är tyvärr slut i lager.
Klicka på "Bevaka" så kontaktar vi dig så fort produkten är tillbaks i lager.

Abu Darda rapporterade att Allahs sändebud, över honom vare frid, sa: "Om någon lär sig utantill de tio första verserna ur Surah Al Kahf kommer han att vara skyddad från Dajjal". (Sahih Muslim 1766)


"The Sleepers of the Cave" är föreläsning i fyra delar som berör berättelserna i Surah Al Kahf. Först är det berättelsen om personerna som sov i en grottan för en mycket lång tid. Detta är inte endast en berättelse utan ett tecken från Allah. Sedan är det berättelsen om den mystiska läraren som visar Moses, frid vare med honom, hur livet självt är en liknelse och vikten av att söka kunskap. Vi får sedan lyssna till om de som fängslas av världens glitter, dvs. berättelsen om de två trädgårdarna. Slutligen är det berättelsen om Dhul-Qarnain, den mäktige härskaren över väst och öst som lätt bygga en järnmur för att försvara de svaga mot de starka. Dessa berättelser berör livets utmaningar och prövningar och hur man hanterar dem. Där finns otaliga lärdomar i denna surah som är till nytta för varje troende person.


"Dessa föreläsningar är på engelska och hölls i en studiecirkel i Masjid As-Salam i Memhis TN. Muhammad Bashar Shala är läkare till yrket och student i islamiska studier."